ลบภาษาอังกฤษซ้ำหลังอัปเดต Windows 10

remove duplicated english keyboards in windows 10

หลังจากอัปเดต Windows 10 April 2018 Update แล้ว ผมพบว่าเวลาเปลี่ยนแป้นพิมพ์มีภาษาอังกฤษขึ้นมาสองแบบ (US และ UK)

อ่านต่อ →